เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบล็อกอิสระที่ไม่ให้บริการบุคคลที่สามเมื่อเขียนข้อมูลหรือวิจารณ์ ความเป็นอิสระเป็นพื้นฐานสำหรับโครงการที่จะได้รับชื่อเสียงที่ดีจากผู้ใช้และคู่แข่ง เราต้องการที่จะซื่อสัตย์กับผู้ใช้ของเราและอธิบายสิ่งต่าง ๆ ตามที่เราเข้าใจ